You are currently viewing Kiinnostaako psykofyysinen hengitysterapia?
Hengityskoulu ja psykofyysinen hengitysterapia auttavat tutustumaan omaan itseen ja rakentamaan tasapainoisempaa eloa.

Kiinnostaako psykofyysinen hengitysterapia?

HENGITYSKOULU

psykofyysinen hengityspainotteinen lyhytterapia

Hengityskoulu on tutustumismatka omaan itseen, mielen ja kehon kokonaisuuteen vaikutussuhteineen sekä toimintaamme vuorovaikutussuhteissa muiden ihmisten kanssa. Hengityskoulussa saat työkaluja myös oman hengityksen kanssa työskentelyyn ja hengityksen hyödyntämiseen voimavaranasi.

Hengityskoulun seuraava toteutus on tarjolla syksyllä 23 syys-joulukuussa. Ryhmä tapaa 12 kertaa, tapaamiset ovat arki-iltaisin.

Miksi kannattaa osallistua hengityskouluun?

Me kaikki koemme ajoittain stressiä, liiallista kiirettä, jännitystä, ahdistusta, huolta, hengitysvaikeuksia, pelkoja, tilattomuutta, ylisuorittamista tai pysähtymisen ja rentoutumisen vaikeutta. Joskus vireystilan tai tunteiden säätely voi olla hankalaa, samoin omien tarpeiden ja rajojen tunnistaminen. Tämä kaikki on luonnollista ja osa elämää. Nämä tunteet ja kehon stressireaktio aiheuttavat kuitenkin ns. epätasapainoista hengitystä, jonka koemme vaihtelevina oiretuntemuksina ja voimavarojen laskuna. Erityisesti tilanteen pitkittyessä tilanne saattaa hankaloitua. Toisaalta aina emme edes itse huomaa hengityksen ajoittaista epätasapainotilaa.

Psykofyysinen hengitysterapia ja hengityskoulu tarjoaa keinoja itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen parantamiseen. Oma hengityksemme on työkaluna mahtava, sillä se on aina olemassa, saatavilla ja sen käyttö ei maksa mitään. Hengityksen avulla voimme vaikuttaa omaan hyvinvointiimme ja tasapainoomme.

Mihin hengitystyöskentelyn avulla voi saada apua ja tukea?

 • itsetuntemukseen, itsesäätelykykyyn, tasapainoon ja läsnäoloon
 • vireystilan säätelyyn ja stressinhallintaan
 • palautumiseen, rauhoittumiseen ja uneen
 • tasapainoiseen hengitykseen ja terveempään tapaan hengittää
 • toiminnallisiin hengityshäiriöihin
 • haastaviin vuorovaikutustilanteisiin
 • kivunsäätelyyn
 • terveyden ja tasapainon ylläpitämiseen
 • omien tunteiden ja kehotuntemusten tiedostamiseen
 • myötätunnon, anteeksiannon, armollisuuden ja vapauden tunteille

Hengityskoulussa ei opetella tiettyjä hengitystekniikoita tai ns. ainoaa oikeaa tapaa hengittää. 

Sopiiko hengityskoulu minulle?

Mikäli sinulla on menossa vaikea elämänkriisi tai sinulla on joku toimintakykyäsi rajoittava sairaus, ei Hengityskoulu todennäköisesti ole sinulle nyt ajankohtainen. Ryhmässä työskennellään paljon lattiatasossa (makuulla tai toista lattialla avustaen matalissa asennoissa), mikä on hyvä huomioida oman fyysisen toimintakyvyn näkökulmasta. Tuki- ja liikuntaelimistön vaivat voivat estää harjoituksiin osallistumisen. Otathan yhteyttä, mikäli oma osallistumiskykysi askarruttaa.

 

Hengityskoulussa käsiteltäviä teemoja ja sisältöjä:

Saa vain olla

Ryhmässä opetellaan antamaan itselle lupa päästää irti suorittamisesta, tarpeesta rentoutua, keskittyä ja hallita asioita. Opetellaan olemaan ja antamaan itselle lupa olemiseen sellaisena kuin on.

Hengitys

Tutustutaan omaan hengitykseen, hengitysrytmeihin ja niiden muutoksiin sekä suhteeseen kehon ja mielen kanssa. Tutustutaan omaan hengitykseen eri tunne- ja vuorovaikutustilanteissa. Hengityksen vaiheet: uloshengitys, tauot ja sisäänhengitys.

Kehomieli

Opetellaan tunnistamaan, tiedostamaan ja aistimaan oman kehon ja mielen yhteyksiä, tuntemuksia ja tiloja. Havainnoidaan omaa tilaa, voimaa ja rajoja. Kannustetaan hyväksyvään läsnäoloon ja kannateltavana olemisen kokemukseen. Tuetaan itsereflektointikykyä ja kokemusten ja tunteiden sanoittamista

 

Ryhmän harjoitteissa käytetään mielikuvia, leikkiä, ääntä, ihmettelyä ja liikettä. Harjoituksia tehdään yksin, parin kanssa ja ryhmässä. Tapaamisiin voi liittyä ennakkoluettavaa tai teemaan ohjaava ennakkotehtävä. Ryhmä ei siis ole ns. keskusteluryhmä.

 

Hengityskoulu

– ryhmämuotoinen psykofyysinen hengityspainotteinen lyhytterapia

12 tapaamista syys-joulukuussa 2023 arki-iltaisin klo 17.30-19.30 (2 h)

Päivämäärät vahvistuvat elokuun aikana.

Osallistuja sitoutuu osallistumaan kaikkiin 12 tapaamiseen.

 

Ennen ryhmään valitsemista on yksilötapaaminen ohjaajien kanssa, jossa keskustellaan tarkemmin hakijan tilanteesta ja ryhmän sopivuudesta hänelle. Valinnan jälkeen hakija vahvistaa ryhmään osallistumisensa, osallistumisilmoitus on sitova.

 

Ryhmän koko: 6-8 henkilöä

Paikka: Hoitava Tila, Asemakatu 2, Lahti

Hinta: 840 euroa (yhden tapaamisen hinta 70 euroa). Maksutavat lasku, luottokortti tai Klarna.

Ryhmään osallistuminen maksetaan kouluttajalle kokonaisuudessaan ennen koulutuksen alkua, maksun voi halutessaan maksaa osissa (Klarna, luottokortti).

Ohjaajat:

 • Taru Oravala, fysioterapeutti, hengityskouluohjaaja ja psykofyysinen hengitysterapeutti
 • Mari Helminen, psykofyysinen fysioterapeutti (Marundo)

 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:

Taru Oravala, taru@hoitavatila.fi tai 050 303 1337

 

P.s. Jos asia kiinnostaa, mutta et pääse nyt osallistumaan, seuraavaa toteutusta mietitään keväälle -24. Samoja aiheita voi työstää myös yksilötapaamisissa. Olethan siis yhteydessä!

Haluatko jakaa tämän artikkelin?